Budownictwo i nieruchomości w Polsce

Czym jest budownictwo?

Wikipedia definiuje to pojęcie jako ”dziedzinę działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jej podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu inżynierii lądowej. Jest to jednak również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu”

Patrząc na rozliczne budynki wyłącznie pod kątem ich położenia możemy wyróżnić budownictwo:
-wodne – zalicza się do niego każdą budowlę służącą gospodarce wodnej, kształtowaniu wszelkich zasobów wodnych i korzystaniu z wód lądowych, śródlądowych i oceanów.
– lądowe – to budynki, z którymi mamy styczność na co dzień. Budynki tworzące powierzchnie zamieszkiwanych przez nas miast zaliczają się właśnie do tej kategorii, są przykładem lądowej ,,strony tego pojęcia”. Budynki lądowe są o wiele liczniejsze od budynków wodnych, które używane są raczej w celach późniejszego użytkowania w branżach specjalistycznych niż jakichkolwiek innych, co sprawia, że spotyka się je rzadziej.

Co ciekawe i wymykające się podstawowej, utartej definicji w przypadkach koniecznych opisywana dziedzina zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych. Na przykład kiedy nie spełniają one wymogów bezpieczeństwa. Czasem istnieją również inne przesłanki stojące za decyzją o usunięciu obiektu budowlanego, muszą one zostać oddane do rozbioru, zostać usunięte z zajmowanej działki z innych powodów. Należy do nich wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie.

Nieruchomości – czym są w obliczu prawa? Jak określa je Kodeks Cywilny?

Kodeks Cywilny podaje, że zgodnie z art. 46 § 1 „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).

Co z tymi nieruchomościami? – problem mieszkaniowy w Polsce

Rynek nieruchomości (czyli jak podaje umieszczona na stronie www.portfolio.pl ,,definicja określona jest 46 artykule Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nią nieruchomościami są grunty czyli te części powierzchni ziemskiej, które stanowią przedmiot własności, a także na trwałe związane z gruntem budynki”) jest obecnie tematem budzącym liczne emocje, budzącym ogromne kontrowersje. Ceny mieszkań od jakiegoś czasu stale rosną. Powszechnie obserwujemy liczne głosy sprzeciwu w obliczu obecnej sytuacji. Mówi się głownie o niekorzystnym położeniu młodych niezdolnych do usamodzielnienia się i wyprowadzania z domu rodzinnego przy rosnących (obecnie i tak wysokich!) cenach, jednak tragizm sytuacji nie dotyka tylko i wyłącznie ich. Zamieszanie na rynku nieruchomości niekorzystnie wpłynęło również na losy dojrzałych osób, posiadających swoje własne rodziny i będących w konieczności zapewnienia sobie i swoim dzieciom godnych warunków bytowych, utrzymania odpowiedniej stopy życiowej.

 

Author: nit-ek.pl