Na czym polega tymczasowa organizacja ruchu?

Projekt tymczasowej organizacji ruchu najlepiej wykona wyspecjalizowana firma, taka jak MarTech – https://mzmartech.pl/. Warto jednak wiedzieć, czemu się ją wprowadza. Główną przyczyną jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na drodze, a także płynności ruchu w określonym czasie albo miejscu.

Jednym z powodów jej wprowadzenia jest wykonywanie prac budowlanych, które możliwe jest tylko po przeniesieniu ruchu z remontowanej jezdni. Taka organizacja ruchu nazywana jest czasową, bo obowiązuje na czas robót na zajmowanym pasie ruchu. Bez tego zagrożone byłoby bezpieczeństwo zarówno robotników, jak i wszystkich użytkowników drogi.

Wyzwania podczas projektowania tymczasowej organizacji ruchu

Remonty dróg to zaledwie jedna z okoliczności, gdy wprowadza się tymczasową organizację ruchu. Jest ona potrzebna na czas ich budowy oraz przebudowy. Niekiedy okazuje się niezbędna, gdy wykonywane są przyłącza gazowe, wodociągowe czy kanalizacyjne do posesji. Stosowana jest podczas organizacji imprez sportowych, plenerowych itp.

Tymczasowa organizacja ruchu polega na upłynnieniu ruchu i zwiększeniu przepustowości nawet na często użytkowanych drogach. Obejmuje objazdy oraz oznakowanie poziome i pionowe, zaprojektowane tak, by móc sprawnie i bezpiecznie poruszać się w rejonie prowadzonych prac, a tym samym jak najmniej odczuwać ich skutki.

Istota tymczasowej organizacji ruchu

Podczas takiej organizacji ruchu obowiązują tymczasowe oznakowanie poziome, pionowe, a także sygnalizacja świetlna. Nieraz dodatkowo używa się ogrodzeń ochronnych. Reorganizacja ruchu może objawiać się wprowadzeniem ograniczenia prędkości czy zwężenia pasa ruchu, zmiany jego kierunku, a nawet wyłączenia z użytkowania.

Tymczasowa organizacja ruchu może wiązać się także z całkowitym wycofaniem ruchu na określonym odcinku i wprowadzeniem objazdów. Zaprojektowanie jej wiąże się z przeprowadzeniem szczegółowych analiz i nie jest możliwe bez uzyskania niezbędnych, wymaganych prawem opinii i pozwoleń. Wszystkim tym może zająć się wyspecjalizowana firma.

Author: nit-ek.pl