Słynni elektrycy – poznaj znane nazwiska

Kim jest elektryk? Co należy do jego obowiązków? – garść teorii

Jak mówi Wikipedia: ”Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.” W internetowej encyklopedii wymienione zostały także następujące czynności, które podejmuje osoba trudniąca się tym zawodem:
”projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych
montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
instalowanie i uruchamianie maszyn elektrycznych i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy;
wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i linii kablowych;
przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki;
wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego”

Interesujący, znani elektrycy

Przygotowany w grudniu 1984r raport 8 WEP wymienia grupę najsławniejszych, najbardziej zasłużonych elektryków (kolejności chronologicznej):

1) Józef Herman Osiński (1738-1802)
– pierwszy elektryk polski. Mężczyzna zajmował się naprawdę licznymi ciekawymi rzeczami. Był to duchowny katolicki, pijar, a także pedagog, autor i tłumacz wielu prac z fizyki, chemii oraz metalurgii, jednak nie obcy był mu także termostat.

2) Julian Ochorowicz (1850-1917)
– pionier telewizji i telefonii, wspaniały pozytywista, wszechstronnie utalentowany człowiek, przede wszystkim polski psycholog, filozof, wynalazca, poeta, publicysta i fotografik.

3) Napoleon Nikodem Cybulski (1856-1919)
– twórca encefalografii. Jest to polski fizjolog, współodkrywca adrenaliny. Warto zaznaczyć, że był to także współodkrywca prądów czynnościowych mózgu i pionier elektroencefalografii. Pracował także jako publicysta. W 1890 roku sprawował funkcją wiceprezesa Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.

4) Michał Doliwo-Dobrowolski (1862-1919)
– pionier techniki prądu trójfazowego. Urodził się 2 stycznia 1862 w Gatczynie, a zmarł 15 listopada 1919 w Heidelbergu. Elektrotechnik, elektryk i wynalazca pochodził z polski, ale był silnie związany z Rosją

5) Ignacy Mościcki (1867-1946)
– wynalazca i badacz wysokich napięć. Ignacy Mościcki to kolejny niezwykle i uiniwersalnie utalentowany człowiek. Polak pracował jako chemik. Ale prowadził także karierę polityczną. Zaistniał na scenie w na tyle znaczący sposób, że w latach 1926–1939 pełnił funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mościcki to naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.

Na liście wymienione zostały także inne osoby. Należą do nich trzej kolejni naukowcy:
-Roman Podoski (1873-1954)
– pionier elektryfikacji polskich kolei

-Kazimierz Drewnowski (1881-1952)
– pierwszy polski profesor elektrotechniki

-Janusz Groszkowski (1898-1984)
– pionier w dziedzinach takich jak radiotechnika i elektryka

 

Author: nit-ek.pl