Pora się urządzić

Przychodzi taki czas, kiedy to nagle kończy się gotówka, a na horyzoncie maluje się dużo rzeczy do zrobienia. W pobliżu nie widać ani szansy na wygranie pieniędzy, wiemy również, że zbliżająca się wypłata niewiele zmieni. Zadajemy sobie pytanie, co zrobić? Pierwszym rozwiązaniem, jakie przychodzi na myśl jest wzięcie kredytu. Rozwiązuje to przykładowo problem tego za co sfinansujemy wyposażenie mieszkania, czy za co zmienimy wyposażenie obecnego. Jednak oczekiwania potencjalnych kredytobiorców, a zarazem ich preferencję są coraz to różniejsze. Dlatego oprócz znanych nam dobrze kredytów i pożyczek, o których non stop słuchać w radiu, czy w telewizji, możemy pokusić się o rozwiązania, które nie są tak oczywiste, czyli kredyty konsumenckie.

Po co tak kombinować?

Kredyt konsumencki nie jest kredytem, z którym jesteśmy zaznajomieni powszechnie. Jest on często mylony z kredytem konsumpcyjnym. Jednak bardzo ważne, aby pamiętać, że te dwa pojęcia nie są ze sobą tożsame! Kredyt konsumencki jest zobowiązaniem, o który może się starać jedynie osoba fizyczna! Zatem jest to kredyt nieosiągalny dla firm, przedsiębiorstw itd. Ponadto może być on przeznaczony jedynie na cele prywatne.

Czy takie kredytu może udzielić tylko bank? Niekoniecznie!

Można go pobrać od firm udzielających pożyczek, czy kredytów, ale nie będących bankami, a także, co ciekawe, może nam go udzielić również nasz znajomy! Jeśli potrzebujemy zastrzyku gotówki, a nasz znajomy pragnie nas wspomóc, ale potrzebuje zabezpieczenia może nam udzielić kredytu konsumenckiego. Zabezpieczeniem tym jest umowa, która musi zawierać m. in. takie dane jak: imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe konsumenta, nazwę i siedzibę kredytodawcy, wysokość kredytu, wszelkie koszty związane z kredytem ( m. in. oprocentowanie, a także jego roczną stopę, czy też ewentualne warunki jej zmiany, opłaty i prowizje, a także koszty związane z udzieleniem kredytu), zasady i termin spłaty kredytu, informacje dotyczące przedterminowej spłaty kredytu, a także wszelkie informacje dotyczące odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz koszty związane z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

Szybsza spłata? Czemu nie!

Kredyty konsumenckie dają możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części bądź całości. Co jest wielkim plusem- nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Kredytobiorca może również odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania, a koszty jakie ponosi to jedynie koszty odsetek, naliczonych od dnia podpisania umowy, do dnia odstąpienia od umowy. Chcesz wyposażyć mieszkanie, a brakuje ci środków? Może kredyt konsumencki jest właśnie najlepszych rozwiązaniem dla ciebie?

 

Author: nit-ek.pl